สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1771, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร