ข่าวประชาสัมพันธ์
1

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่อยู่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ช่องทางติดต่อ

Facebook : https://www.facebook.com/AarBsru

Website : http://aar.bsru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1710

แผนที่ / การเดินทาง