ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ช่องทางติดต่อ

Facebook : https://www.facebook.com/ccbsru

Website : http://cc.bsru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1722, 1723

แผนที่ / การเดินทาง