ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าสู่ระบบ


บัณฑิตต้อง Login ด้วยรหัสนักศึกษาและ Password เดียวกันกับระบบบริการการศึกษาขณะที่บัณฑิตยังเป็นนักศึกษาอยู่

ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล ห้ามให้รหัสผ่านกับบุคคลอื่น นักศึกษาต้อง Download เอกสารด้วยตัวเองแล้วจึงส่งต่อไฟล์ให้กับหน่วนงานต่างๆ

หากลืมรหัสผ่าน ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา